Mỳ Hủ Tiếu Chay

38 Mỳ Hủ Tiếu Chay
Tao barô, nấm đậu hủ, nêm nếm cho đậm đà chút, bỏ củ cải, cà rốt bông cải vô, đổ nước sấp sấp, nấu cho cà rốt chín
Nấu nồi nước sup với sú (bắp cải), cà rốt, củ cải, cần, lá ba rô, trái táo để lấy nước
Đổ nồi nhưn vô, nêm nếm lại vừa ăn.

Danh Mục Khác

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>